خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1388
23 ساعت پیش
تهران / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1385
2 روز پیش
لاهیجان / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1382
3 روز پیش
تهران / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1384
3 روز پیش
سمنان / قیمت: 23,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک هفته پیش
اصفهان / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک هفته پیش
مشهد / قیمت: 0
پراید صبا مدل 1387
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 22,000,000
پراید صبا مدل 1381
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 14,500,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو