خودروهای آگهی شده مشابه
هیوندای i20 مونتاژ مدل 1396
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 315,000,000
هیوندای i20 مونتاژ مدل 1396
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 250,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات هیوندای i20 مونتاژ
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو