خودروهای آگهی شده مشابه
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384
یک ماه پیش
مشهد / قیمت: 0
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1390
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 0
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 0
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384
یک ماه پیش
شیراز / قیمت: 134,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1383
یک ماه پیش
کرج / قیمت: 0
نیسان ماکسیما مدل 1382
یک ماه پیش
اصفهان / قیمت: 118,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1382
یک ماه پیش
رشت / قیمت: 128,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1386
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 150,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات نیسان ماکسیما
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو