خودروهای آگهی شده مشابه
پراید صبا مدل 1388
دو هفته پیش
اصفهان / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1389
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1386
یک ماه پیش
بابل / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1389
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 28,000,000
پراید صبا مدل 1388
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 28,500,000
پراید صبا مدل 1387
یک ماه پیش
لاهیجان / قیمت: 27,500,000
پراید صبا مدل 1389
یک ماه پیش
تهران / قیمت: 27,000,000
ساینا EX مدل 1398
یک ماه پیش
تبریز / قیمت: 29,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات پراید صبا
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو