خودروهای آگهی شده مشابه
لیفان X60 دنده ای مدل 1394
2 روز پیش
تهران / قیمت: 113,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1394
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 119,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1395
دو هفته پیش
کرج / قیمت: 125,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1394
سه هفته پیش
تهران / قیمت: 99,500,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1395
سه هفته پیش
شیراز / قیمت: 110,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1393
سه هفته پیش
شیراز / قیمت: 96,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1394
سه هفته پیش
لاهیجان / قیمت: 110,000,000
لیفان X60 دنده ای مدل 1393
چهار هفته پیش
شیراز / قیمت: 100,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات لیفان X60
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو