خودروهای آگهی شده مشابه
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1384
1 روز پیش
مشهد / قیمت: 116,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1381
2 روز پیش
تهران / قیمت: 170,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384
3 روز پیش
تهران / قیمت: 145,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1388
6 روز پیش
زنجان / قیمت: 240,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1388
6 روز پیش
تهران / قیمت: 217,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 195,000,000
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1385
یک هفته پیش
سنندج / قیمت: 180,000,000
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1388
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 215,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

بررسی مشخصات نیسان ماکسیما
ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو