خودروهای آگهی شده مشابه
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396
2 روز پیش
تهران / قیمت: 180,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 0
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 215,500,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1394
یک هفته پیش
تهران / قیمت: 152,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 223,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397
دو هفته پیش
اهواز / قیمت: 207,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1395
دو هفته پیش
تهران / قیمت: 168,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396
دو هفته پیش
تبریز / قیمت: 180,000,000
خودروهای قیمت گذاری شده مشابه

ثبت رایگان آگهی قیمت گذاری خودرو