کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال  مدل 1397 1105602

مشاوره تلفنی فقط با تلفن ثابت

909 907 2100لینک کانال تلگرامی ما

دانلود اپلیکیشن اندروید


ما کارشناس قیمت خودرو و مشاور شما هستیم

پیشنهادهای کاراپ
کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل 1397

در مشهد با قیمت 137,000,000
1 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 158,500,000
3 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در مشهد با قیمت 146,000,000
4 روز پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در کرج با قیمت 150,000,000
6 روز پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

در کرج با قیمت 161,000,000
یک هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 154,000,000
دو هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 150,000,000
دو هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تبریز با قیمت 163,800,000
دو هفته پیش
پیشنهادهای قیمت کاراپ
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

قیمت 142,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

قیمت 133,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

قیمت 151,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

قیمت 140,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396

قیمت 134,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1393

قیمت 113,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1394

قیمت 117,000,000
5 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1395

قیمت 122,000,000
5 ساعت پیش