کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال  مدل 1397 1105547

مشاوره تلفنی فقط با تلفن ثابت

909 907 2100لینک کانال تلگرامی ما

دانلود اپلیکیشن اندروید


ما کارشناس قیمت خودرو و مشاور شما هستیم

پیشنهادهای کاراپ
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

در تهران با قیمت 139,000,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل 1397

در مشهد با قیمت 137,000,000
2 روز پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 158,500,000
2 روز پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در کرج با قیمت 150,000,000
یک هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

در کرج با قیمت 161,000,000
یک هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 154,000,000
دو هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تهران با قیمت 150,000,000
سه هفته پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

در تبریز با قیمت 163,800,000
سه هفته پیش
پیشنهادهای قیمت کاراپ
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

قیمت 142,000,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

قیمت 133,000,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

قیمت 149,500,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

قیمت 138,000,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396

قیمت 134,000,000
12 ساعت پیش
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

قیمت 127,000,000
12 ساعت پیش
ام جی GT مدل 2017

قیمت 150,000,000
12 ساعت پیش
بنز C 250 مدل 2014

قیمت 131,200,000
12 ساعت پیش