جستجوی قیمت خودرو

قیمت ام وی ام صفر ، قیمت ام وی ام کارکرده ، قیمت ام وی ام 95 ، قیمت ام وی ام مدل ، قیمت ام وی ام دست دوم ، قیمت ام وی ام نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1394 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1395 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1395 63/5 میلیون 63,500,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1395 148 میلیون 148,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1386 16/5 میلیون 16,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1394 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1391 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1391 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار

1392 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس فول

1395 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1396 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1394 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1396 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1395 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 اتوماتیک

1395 82 میلیون 82,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1395 72 میلیون 72,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 158 میلیون 158,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1390 65/5 میلیون 65,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1394 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1392 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1391 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1394 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1395 58/5 میلیون 58,500,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1396 156/6 میلیون 156,600,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 171/8 میلیون 171,800,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1395 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1396 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1396 138/5 میلیون 138,500,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1393 114/1 میلیون 114,100,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1393 99/7 میلیون 99,700,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1394 105/2 میلیون 105,200,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1394 121/9 میلیون 121,900,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1395 110/8 میلیون 110,800,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1395 129/6 میلیون 129,600,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1396 134 میلیون 134,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1396 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1397 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1397 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد